1392/1/17

نکاتی پیرامون ویلچر

نکاتی پیرامون ویلچر در بسياري از بيماران مبتلا به اختلال حركتي داشتن ويلچر مناسب جزء اصل زندگي اين افراد است. و به قول يكي از بيماران آسيب نخاع "ويلچر بد بدتر از همسر…

1391/12/15

ویلچر

ويلچرها در مواردي كه فرد توانايي حركت با استفاده از وسايل كمكي راه رفتن را ندارد، تنها وسيله اي هستند كه مي توانند به طور اساسي ، قابليت حركت و عدم وابستگي افراد معلول…